LV – 1. Esmu darba devējs

Noslēdzot līgumu ar Mobilly, uzņēmumam tiek izveidots klienta profils Mobilly lietotnē un piešķirtas paroles labumu pārvaldības panelī. Uzņēmumam labumu pārvaldības panelī ir iespēja pievienot jaunus darbinieku kontus, noņemt neaktīvus darbinieku kontus, noteikt labumu kategorijas, piešķirt labumus, papildināt labumu kontus.

Likums nosaka, ka darba devējs var apmaksāt darbiniekam ēšanas izmaksas nepārsniedzot 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī). Par šīm izmaksām uzņēmumam nav jāmaksā personāla nodokļi – sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Vairāk lasi – likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļa https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli.
Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, ir nepieciešams koplīgums ar darbiniekiem.
Mobilly ir izveidojis koplīguma paraugu, kas pieejams klienta profilā. Lai koplīgums stātos spēkā, to jāparaksta 51 % darbinieku. Darbiniekiem un darba devējam koplīgumu iespējams parakstīt ar elektronisko parakstu vai SEB/Swed/Citadele bankas identifikācijām.
Labumu pārvaldības panelī redzams, cik un kuri darbinieki parakstījuši koplīgumu.

LV – 2. Esmu darbinieks

Darbinieks izvēlas tirgotāju / pakalpojumu sniedzēju kartē vai skenē QR kodu

Norēķina brīdī klients ievada tirgotāja nosaukto gala summu un iesniedz maksājumu

Sagaidot apstiprinājumu, tirgotājs izsit čeku ar identisku summu, norādot, ka maksājums veikts ar Mobilly

Ko par labumiem saka darbinieki

Jānis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ilze

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gatis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Samanta

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

LV – 3. Esmu tirgotājs

Klients atrod pakalpojuma sniedzēju kartē vai skenē QR kodu, ievada pirkuma summu

Tirgotājs pārbauda un apstiprina pirkumu, nospiežot klienta
telefonā IESNIEGTS

Sagaidot apstiprinājumu, tirgotājs izsit čeku ar identisku summu, norādot, ka maksājums veikts ar Mobilly

Apmaksas process

Tirgotājs saņem atskaiti un samaksu par faktiskajiem darījumiem no Mobilly katras nedēļas pirmajā darba dienā. Katra mēneša pēdējā darba dienā tirgotājs saņem kopējo atskaiti* par darījumiem no Mobilly.

* Ja mēnesis beidzas nedēļas vidū, tad šajā nedēļā viena atskaite un samaksa tiks veikta par darījumiem līdz mēneša pēdējai dienai un otra atskaite un samaksa par mēneša pirmajām dienām, kuras iekrīt tekošajā nedēļā.