Noslēdzot līgumu ar Mobilly, uzņēmumam tiek izveidots klienta profils Mobilly lietotnē un piešķirtas paroles labumu pārvaldības panelī. Uzņēmumam labumu pārvaldības panelī ir iespēja pievienot jaunus darbinieku kontus, noņemt neaktīvus darbinieku kontus, noteikt labumu kategorijas, piešķirt labumus, papildināt labumu kontus.

Likums nosaka, ka darba devējs var apmaksāt darbiniekam ēšanas izmaksas nepārsniedzot 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī). Par šīm izmaksām uzņēmumam nav jāmaksā personāla nodokļi – sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Vairāk lasi – likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļa https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli.
Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, ir nepieciešams koplīgums ar darbiniekiem.
Mobilly ir izveidojis koplīguma paraugu, kas pieejams klienta profilā. Lai koplīgums stātos spēkā, to jāparaksta 51 % darbinieku. Darbiniekiem un darba devējam koplīgumu iespējams parakstīt ar elektronisko parakstu vai SEB/Swed/Citadele bankas identifikācijām.
Labumu pārvaldības panelī redzams, cik un kuri darbinieki parakstījuši koplīgumu.