“Mobilly labumi” – mūsdienīga darbinieku motivācija

Ar “Mobilly labumiem” nodrošini saviem darbiniekiem pusdienas un citus pakalpojumus jeb labumus.

Uzņēmums darbiniekiem piešķir labumus

Pieejamie labumi un to limiti redzami lietotnē

Darbinieks izvēlas tirgotāju un veic maksājumu

Uzņēmums katru mēnesi saņem rēķinu

Galvenās priekšrocības

 • Darbinieku motivācija
 • Jaunu darbinieku piesaiste
 • Uzlabots uzņēmuma tēls
 • Nodokļu izmaksu ietaupījums
 • Ērta sistēmas pārvaldība
 • Automātiska atskaišu sistēma
 • Apmaksa tikai par faktiski izmantotajiem labumiem

Ko par Mobilly labumiem saka klienti?

Tet

Ingrīda Rone, valdes locekle un Cilvēku un vides dienesta direktore

Priecājos, ka izvēlējāmies Mobilly risinājumu darbinieku norēķiniem par Tet sniegtajiem labumiem. Tas ir lietošanā intuitīvs un ērts, ar plašu pakalpojumu sniedzēju klāstu, kas tiek arvien palielināts, un darbinieki ar to ir apmierināti.

Risinājums ir veiksmīgi integrēts ar citām uzņēmuma sistēmām, un labumu uzskaite līdz ar to ir gandrīz pilnībā automatizēta un ērti pārskatāma.

Jāuzsaka arī sadarbība ar Mobilly kolēģiem – elastīga un ātra reakcija uz Covid-19 radīto krīzes situāciju, piedāvājot norēķinus par ēdienu piegādes pakalpojumiem, kā arī iedziļināšanās un personiska pieeja, atbildot uz darbinieku jautājumiem vai neskaidrībām.

SAF Tehnika

Ivita Rozīte, personāla vadītāja

Mobilly Labumi ir lielisks un ērts rīks, kā ar Mobilly aplikācijas palīdzību norēķināties par dažādiem pakalpojumiem. Viens no tiem ir apmaksātas pusdienas, ko SAF Tehnika nu jau 8 mēnešus nodrošina saviem darbiniekiem, domājot par viņu labsajūtas veicināšanu. Forši, ka Mobilly arvien papildina ēdinātāju sarakstu, ņemot vērā mūsu ieteikumus par darbinieku iecienītākajām pusdienošanas vietām. Tāpat Mobilly Labumu risinājums ir papildināts ar iespēju apmaksāt pusdienas ar piegādi uz mājām vai ofisu. Esam pārliecinājušies, ka apmaksāto pusdienu labumi darbojas arī kā iedarbīgs papildus motivators, piesaistot jaunus darbiniekus.

No saimnieciskās puses uzņēmumam tas nozīmē arī līdzekļu ietaupījumu uz darbaspēka nodokļiem, salīdzinot ar tāda paša apjoma piemaksu pie darba algas.

Esam priecīgi, ka ar katru lietošanas mēnesi pieaug darījumu apjoms un šis bonuss kolēģu vidū kļūst aizvien populārāks. Tāpēc secinām, ka Mobilly Labumu rīka lietošana pusdienu apmaksai kļuvusi par patīkamu un novērtētu mūsu kolēģu ikdienas sastāvdaļu.

LIC Gotus

Atis Švinka, valdes priekšsēdētājs

“Mobilly labumi” pakalpojums ir parocīgs un ērti lietojams ikdienas gaitās.

Transports

Pusdienas

Medicīna, sports, optika

Dāvanas, pasākumi

Attālinātais darbs

Citi pakalpojumi pēc izvēles

Ietaupi! Labumi bez nodokļiem

Likums nosaka, ka darba devējs var apmaksāt darbiniekam ēdināšanu, nepārsniedzot 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī) un par šīm
izmaksām nemaksāt personāla nodokļus – sociālo nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli (vairāk likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļā). Nosacījumi:

 • Nepieciešams koplīgums ar darbiniekiem.
 • Darba devējs nodarbina vismaz 6 darbiniekus.
 • Darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu darbinieku ēdināšanas izdevumi nepārsniedz piecus procentus no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda.
 • Nav nodokļu (nodevu) parādu.
 • Darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz vienu pilnu kalendāra gadu pirms taksācijas gada, kurā uzsāk atbrīvojuma piemērošanu attiecībā uz darbiniekiem.
 • Darba devējam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas netiek likvidēts.
 • Darba devējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas nolēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, pēdējo divu taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumā (detalizētāk – likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļā.

Jaunums – no aplikšanas ar nodokli 2021. taksācijas gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 euro. Vairāk informācijas – likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, pārejas noteikumu punkti 159., 160., 161.

Kur es varu norēķināties ar “Mobilly labumi”

Ja esi tirgotājs un vēlies sadarboties, raksti mums – [email protected]

Pirms ēdiena pasūtīšanas, lūdzam sazināties ar tirgotāju, lai vienotos par piegādes nosacījumiem (piemēram, piegādes laiks, minimālā pasūtījuma summa)

Labumu lietošana

Noslēdzot līgumu ar Mobilly, uzņēmumam tiek izveidots klienta profils Mobilly lietotnē un piešķirtas paroles labumu pārvaldības panelī. Uzņēmumam labumu pārvaldības panelī ir iespēja pievienot jaunus darbinieku kontus, noņemt neaktīvus darbinieku kontus, noteikt labumu kategorijas, piešķirt labumus, papildināt labumu kontus.

Likums nosaka, ka darba devējs var apmaksāt darbiniekam ēšanas izmaksas nepārsniedzot 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī). Par šīm izmaksām uzņēmumam nav jāmaksā personāla nodokļi – sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Vairāk lasi – likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 15. daļa https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli.
Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, ir nepieciešams koplīgums ar darbiniekiem.
Mobilly ir izveidojis koplīguma paraugu, kas pieejams klienta profilā. Lai koplīgums stātos spēkā, to jāparaksta 51 % darbinieku. Darbiniekiem un darba devējam koplīgumu iespējams parakstīt ar elektronisko parakstu vai SEB/Swed/Citadele bankas identifikācijām.
Labumu pārvaldības panelī redzams, cik un kuri darbinieki parakstījuši koplīgumu.

Darbinieks izvēlas tirgotāju / pakalpojumu sniedzēju kartē vai skenē QR kodu

Norēķina brīdī klients ievada tirgotāja nosaukto gala summu un iesniedz maksājumu

Sagaidot apstiprinājumu, tirgotājs izsit čeku ar identisku summu, norādot, ka maksājums veikts ar Mobilly

Ko par labumiem saka darbinieki

Jānis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ilze

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gatis

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Samanta

Uzņēmums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Klients atrod pakalpojuma sniedzēju kartē vai skenē QR kodu, ievada pirkuma summu

Tirgotājs pārbauda un apstiprina pirkumu, nospiežot klienta
telefonā IESNIEGTS

Sagaidot apstiprinājumu, tirgotājs izsit čeku ar identisku summu, norādot, ka maksājums veikts ar Mobilly

Apmaksas process

Tirgotājs saņem atskaiti un samaksu par faktiskajiem darījumiem no Mobilly katras nedēļas pirmajā darba dienā. Katra mēneša pēdējā darba dienā tirgotājs saņem kopējo atskaiti* par darījumiem no Mobilly.

* Ja mēnesis beidzas nedēļas vidū, tad šajā nedēļā viena atskaite un samaksa tiks veikta par darījumiem līdz mēneša pēdējai dienai un otra atskaite un samaksa par mēneša pirmajām dienām, kuras iekrīt tekošajā nedēļā.

Biežāk uzdotie jautājumi

 1. Klients noslēdz līgumu ar Mobilly
 2. Mobilly izveido lietotnē klienta sadaļu ar logo
 3. Klients iemaksā drošības naudu
 4. Mobilly nosūta sistēmas piekļuves uzņēmumam un apmāca, kā lietot sistēmu
 5. Uzņēmums noslēdz koplīgumu ar darbiniekiem
 6. Klients ievada sistēmā darbinieku vārdus, uzvārdus, telefona numurus un piešķir labumus

Maksa tiek aprēķināta pēc fakta (maksa par “labumiem” jeb pakalpojumiem + Mobilly komisijas maksa + PVN). Rēķins 1 reizi mēnesī.
Cenā iekļauts:

 • Klienta profila izveide un uzturēšana
 • Sistēmas lietošanas apmācība
 • Klientu serviss
 • Abonēšanas maksa
 • Sadarbības nodrošināšana ar tirgotājiem

Mobilly komisijas maksa: 7 % uzņēmumiem līdz 200 darbiniekiem, 5,5 % uzņēmumiem ar vairāk nekā 200 darbiniekiem.
Integrācija un pievienošana ārējām sistēmām (nepieciešamības gadījumā): cena tiek vērtēta atsevišķi.

Ja netiek veikta sistēmu integrācija, Mobilly labumus iespējams pieslēgt divu dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Uzņēmumiem ir iespēja katra mēneša beigās dzēst labumu EUR atlikumus. Ja atlikumi netiek izdzēsti, tie tiek
pārnesti uz jauno mēnesi.

Mobilly ņem vērā klientu ieteikumus – tiek slēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem, kurus vēlas apmeklē Mobilly klienti.

Uzdod savu jautājumu

“Mobilly labumi” izstrādātājs – SIA MobillyTX https://mobillytx.com/

SIA MobillyTX ir SIA Mobilly grupas uzņēmums. MobillyTX izstrādā pielāgotus risinājumus valsts, pašvaldību un privātiem uzņēmumiem.

e-pasts: [email protected]

Vēlos saņemt piedāvājumu